Ime podjetja
Autodelta d.o.o.
Autodelta Ljubljana
Sedež podjetja
Dunajska c. 122
1000 Ljubljana
Pravna oblika
Telefon:
+386 1 568 40 50
Faks:
+386 1 568 41 22
E-naslov:
Številka podjetja
Sodna pristojnost:
Številka DVR
ID za DDV
IBAN:
BIC
GISA - Zahl: